(function($) { $.fn.validationEngineLanguage = function() {}; $.validationEngineLanguage = { newLang: function() { $.validationEngineLanguage.allRules = { "required":{ "regex":"none", "alertText":"* Doldurulması zorunlu alan", "alertTextCheckboxMultiple":"* GİŞ'ler kabul edilmesi gerekiyor.", "alertTextCheckboxe":"* GİŞ'ler kabul edilmesi gerekiyor."}, "length":{ "regex":"none", "alertText":"* arası ", "alertText2":" ile ", "alertText3":" karakter kullanılabilir"}, "minSize": { "regex": "none", "alertText": "* Minimum ", "alertText2": " karakter gerekli" }, "maxSize": { "regex": "none", "alertText": "* Maksimum ", "alertText2": " karakter kullanılabilir" }, "groupRequired": { "regex": "none", "alertText": "* You must fill one of the following fields" }, "min": { "regex": "none", "alertText": "* Mindeswert ist " }, "max": { "regex": "none", "alertText": "* Maximalwert ist " }, "past": { "regex": "none", "alertText": "* Datum vor " }, "future": { "regex": "none", "alertText": "* Datum nach " }, "maxCheckbox":{ "regex":"none", "alertText":"* Checks allowed Exceeded"}, "minCheckbox":{ "regex":"none", "alertText":"* Bitte akzeptiere noch ", "alertText2":" Optionen"}, "equals": { "regex": "none", "alertText": "* Şifre ve şifre tekrarı birbirinden farklı" }, "confirm":{ "regex":"none", "alertText":"* Bu alanlar uyuşmuyor."}, "phone":{ "regex":"/^[0-9\-\(\)\ ]+$/", "alertText":"* Invalid phone number"}, "email":{ "regex": /^((([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+(\.([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+)*)|((\x22)((((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f]|\x21|[\x23-\x5b]|[\x5d-\x7e]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(\\([\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))))*(((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(\x22)))@((([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.?$/i, "alertText":"* Lütfen geçerli bir e-posta adresi kullan"}, "date":{ "regex": /^[0-9]{4}\-\[0-9]{1,2}\-\[0-9]{1,2}$/, "alertText":"* Invalid date, must be in YYYY-MM-DD format"}, "onlyNumber":{ "regex": /^[0-9\ ]+$/, "alertText":"* Numbers only"}, "noSpecialCharacters":{ "regex": /^[0-9a-zA-Z]+$/, "alertText":"* Özel işaretler kullanılamaz"}, "ajaxUser":{ "file": "/users/validateUser", "extraData":"", "alertTextOk":"* Özel işaretler kullanılamaz", "alertTextLoad":"* Yükleniyor, lütfen bekleyin.", "alertText":"* Bu hesap adı artık kullanılamıyor"}, "ajaxName":{ "file": "/users/validateUser", "alertText":"* This name is already taken", "alertTextOk":"* This name is available", "alertTextLoad":"* Loading, please wait"}, "onlyLetter":{ "regex": /^[a-zA-Z\ \']+$/, "alertText":"* Letters only"} ,"strongPWD":{ "regex": /(^.*[a-z]+.*[0-9A-Z]+.*)|(^.*[0-9A-Z]+.*[a-z]+.*)|(^.*[A-Z]+.*[0-9]+.*)|(^.*[0-9]+.*[A-Z]+.*)$/, "alertText":"* En az bir büyük harf veya bir rakam"} } } } })(jQuery); $(document).ready(function() { $.validationEngineLanguage.newLang() });